Verzenden en ontvangen

Alle bestelling worden met eigen transport geleverd en enkel in onderstaande gemeenten .  

Er wordt enkel geleverd in Nieuwpoort, Lombardsijde, Westende, Oostduinkerke, Koksijde,
St-Idesbald en Wulpen.
en dit enkel en alleen op maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag ! 

Dus NIET mogelijk op Dinsdag (wegens sluitingsdag) en Zondag.(met uitzondering van Moederdag)
Wij leveren enkel vóór 9u00 (dit tss 8u30 & 9u), tussen 12u30 & 13u30 en na 18u30.

LEVERINGSPRIJZEN :

  • Nieuwpoort  8620                                                                      € 5 euro
  • Lombardsijde & Westende  8434                                              € 6 euro
  • Oostduinkerke , Koksijde en Sint Idesbald, Wulpen  8670        € 6  euro

Inontvangsname van de goederen

• Wat indien de bestemmeling niet thuis is? 
Afhankelijk van de plaats waar het boeket moet afgeleverd
worden, zal men opteren om het toch ter plaatse achter te laten (alleen we dit veilig genoeg achten) of
om het op een alternatief adres te leveren (bvb. bij de buren). Er wordt door onze leveringsdienst
steeds een boodschap achtergelaten bij de bestemmeling, 
zodat deze op de hoogte is van de plaats
waar het zich bevindt of om een nieuwe afspraak van levering te regelen.

• De aansprakelijkheid van de verkoper is alleszins beperkt tot maximaal
 de terugbetaling van de prijs,met uitzondering van alle andere vergoedingen.

• Klachten die betrekking hebben op een bepaalde levering oefenen geen invloed uit op daaraan
voorafgaande of latere bestellingen en leveringen. De koper is onverkort gehouden de prijs van
eerdere of latere bestellingen te voldoen.

• Indien de koper bij de ontvangst gebreken bemerkt 
bij een deel van de geleverde goederen, zal hij
enkel zijn rechten aangaande dit deel kunnen laten gelden.